Adatvédelmi nyilatkozat

A Onmerit Tanácsadó Kft. tiszteletben tartja a regisztrált személyek személyes adatainak titkosságához fűződő jogait, és az adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok (különösen a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásai) maradéktalan betartásával kezeli, és tartja nyilván. A Onmerit Tanácsadó Kft. az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezési kötelezettségének eleget tett, nyilvántartási azonosítója: NAIH-107057/2016
A regisztrációs eljárásban az adatok megadása önkéntes , a regisztrációs adatlapot kitöltők a kitöltéssel hozzájárulnak, hogy adataikat a Onmerit Tanácsadó Kft. mint adatkezelő felvegye, és tárolja. Adatkezelő a megadott adatokat - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, más adatkezelésben kezelt adatokkal nem kapcsolja össze, hanem - ezzel ellentétes jogszabályi rendelkezés hiányában - azokat titkosan kezeli. Az adatok védve vannak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő www.onmerit.hu honlapon kizárólag az érdeklődő érintettek által önkéntesen megadott alábbi adatait kezeli: kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím, fax szám, adószám, székhely. Az adatkezelés célja a www.onmerit.hu felkereső érdeklődők megfelelő tájékoztatása, az általuk letöltött közbeszerzési dokumentumokat követően a közbeszerzési eljárás során. Különleges adatot Adatkezelő nem kezel. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A felhasználók (látogatók) a www.onmerit.hu weboldalt térítésmentesen látogathatják, azonban a weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött.

A www.onmerit.hu weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználók látogatásait. Ezeket az adatokat, továbbá a regisztrációs adatokat elemezve a Onmerit Tanácsadó Kft. a weboldal egyes részeire vonatkozó látogatottsági statisztikákat, felhasználói listákat készít. Ezen dokumentumokat a Onmerit Tanácsadó Kft. összesített és feldolgozott, személyre nem visszabontható, egyedi személyi azonosítókhoz nem kapcsolható formában jogosult partnereinek átadni. A www.onmerit.hu weboldal további weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. A Onmerit Tanácsadó Kft. nem vállal felelősséget ezen további weboldalakon található és ott elérhető anyagok használhatóságáért és a használat következményeiért, továbbá az oldalak tartalmának jogszerűségéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, valamint a további weboldalak tulajdonosainak, készítőinek vagy üzemeltetőinek esetleges adatkezelési tevékenységéért.